Interviews

 
 

Voor het boek interviewden we vele docenten, schoolleiders, decanen en leerlingen over de thema’s van Waarderend leren. In het boek vind je een viertal interviews. Hier delen we een aantal andere interviews die wij inspirerend vonden. Veel leesplezier!


Marloes van Kleef

Marloes van Kleef is docent klassieke talen op het Gymnasium ’s-Hertogenbosch en coördinator van klas 1. Ze volgde een workshop over mindsets en heeft dit gedachtengoed geïntegreerd in haar mentorlessen. We vroegen haar hoe ze dit heeft aangepakt en wat het heeft opgeleverd.


Gerda Hoekstra

Gerda Hoekstra is de directeur van de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium, het samenwerkingsverband van de 38 zelfstandige gymnasia in Nederland. Enkele jaren geleden zijn 7 scholen binnen de stichting gestart met het aanbieden van een honoursprogramma (HPG) aan hun bovenbouwleerlingen. Inmiddels doen 29 scholen mee. Waar veel honoursprogramma’s een verdiepingsaanbod verzorgen voor de toplaag, is het programma van de SHZG juist een plek waar leerlingen aan de slag gaan met een zelfgekozen project. In deze vrije setting ontstaat ruimte voor talentontwikkeling.


Marleen van Kranen

Marleen van Kranen is decaan bij Calvijn en voorzitter van decanenkring havo/vwo in Rotterdam & Drechtsteden. Ze vertelt enthousiast over wat zij samen met mentoren allemaal onderneemt om leerlingen te helpen bij profiel- en studiekeuzes.  


Over het boek

Ben jij benieuwd hoe je de talenten en motivatie van je leerlingen versterkt? Hoe je hun zelfvertrouwen geeft en leert denken in mogelijkheden? En hoe je zowel je eigen plezier als dat van leerlingen op school vergroot?