Pionier van het eerste uur: Geelong Grammar

De Geelong Grammar School pioniert al zo’n jaar of tien met Positief Onderwijs. Ze hebben zelfs een eigen onderzoeksbureau dat de eigen school maar ook andere scholen in de regio ondersteunt.

Hun visie op Positief Onderwijs staat mooi beschreven op de site. Alsmede de manier waarop ze eraan werken. Hiervoor maakten ze een viertrapsraket: Learn, Live, Teach, Embed. Oftewel: begin bij het zelf eigen maken van concepten uit de positieve psychologie als docenten en leidinggevenden. Probeer vervolgens deze concreet te maken in de manier waarop je samenwerkt. Geef het dan door aan de leerlingen. En probeer - als laatste - het in te bedden in je lessen en andere activiteiten in de school.

Op de WPEA congres (zie hier) presenteerden ze hun verhaal en enkele tips uit 10 jaar ervaring:

  • Het is geen curriculum of programma, maar een filosofie, dus neem de tijd om het te ‘leven’.

  • Om Positief Onderwijs te laten werken is maatwerk essentieel

  • Neem de ouders mee in je verhaal en ontwikkeling

  • De term ‘Positief Onderwijs’ helpt niet altijd (dus blijf vertellen, voorbeelden geven, het begrip laden)