Marleen van Kranen

Interview

Marleen van Kranen is decaan bij het Zuidergymnasium en voorzitter van decanenkring havo/vwo in Rotterdam & Drechtsteden. Ze vertelt enthousiast over wat zij samen met mentoren allemaal onderneemt om leerlingen te helpen bij profiel- en studiekeuzes. 

waardevolle, energieke lob-lessen...hoe krijgen jullie dat voor elkaar?

‘Sinds een jaar werken we met Yubu, een online loopbaankeuzemethode die leerlingen al gamend zoveel mogelijk zelfkennis op laat doen. Onze leerlingen hebben meegedaan aan de pilot gedurende de ontwikkeling van de methode, door een aantal spelvormen en het digitale platform uit te proberen. Het aantrekkelijke van deze LOB-methode is het spelkarakter. Spelen is leuk en het helpt om jongeren aan de slag te krijgen. Principes die in games worden gebruikt, zoals competitie, fun en snelle feedback, vormen de basis van de methode’.

‘Sommige leerlingen weten al lang wat ze willen worden, anderen hebben nog geen idee. Vaak worden die leerlingen op dezelfde manier bediend. Het vernieuwende van Yubu is dat, door de ontwikkelde algoritmes, een leerling een opdracht krijgt die bij zijn of haar fase in het studiekeuzeproces past. Na de actie in het spel reflecteren leerlingen op wat ze geleerd hebben, in gesprekjes met medeleerlingen of met de mentor. Daarna kunnen leerlingen hun opgedane kennis en inzichten vastleggen op het digitale platform en bouwen zo aan hun portfolio’.

‘Ik ben enthousiast over deze methode, maar eerder hebben we ook naar tevredenheid gewerkt met een andere methode. Ik wil maar zeggen, het gebruik van een methode is relatief. Uiteindelijk valt of staat iedere methode met de toepassing ervan door mentoren. Dat de mentoren de methode goed leren kennen en zich bekwaam voelen bij het gebruik ervan, blijft het allerbelangrijkste. En dat is waar we nog meer op kunnen inzetten als school’.

wat doen jullie nog meer?

‘Waar ik ook tevreden over ben, is onze profielweek in de derde. Een hele week staat het maken van een goed doordachte profielkeuze centraal. We bieden allerlei activiteiten aan waarmee leerlingen soms op een speelse en soms op een serieuze manier kennis maken met de profielen en bijpassende de studie- en werkrichtingen. Leerlingen kunnen kiezen voor funscience, kunst, debat of een economische casus om zich in te verdiepen. Er zijn speeddates met oud-leerlingen, universiteiten die zich presenteren op school en bezoekjes aldaar. De week sluiten we af met een ouderavond waarop leerlingen het proces naar hun keuze toe presenteren. Uiteindelijk wordt de keuze bepaald door een combinatie van het nut dat leerlingen zien om een bepaald profiel te kiezen en de lol die ze in die vakken hebben’.

‘Verder doen we activiteiten als voorlichting van oud-leerlingen, een driedaagse stage aan het einde van de vierde en samenwerkings-projecten met universiteiten in de regio. Vooral de stage is een onderdeel waar leerlingen heel serieus mee aan de slag gaan. Jezelf in een vreemde omgeving presenteren en het beste uit jezelf halen, is heel belangrijk voor hun ontwikkeling.

Iets waar ik me daarnaast hard voor maak, is de deelname van een aantal leerlingen van onze school aan het Erasmus University College Junior. Dit is een intensief programma van acht dagen in onderzoekend en ontwerpend leren. Leerlingen verwerven spelenderwijs academische vaardigheden als luisteren, argumenteren, vragen stellen en onderzoeken. Voor veel van onze leerlingen is deze wereld nieuw, en dit geeft hun een geweldige introductie op wat studeren inhoudt’.

Meer weten?

Marleen van Kranen, Decaan Zuider Gymnasium
m.h.van.kranen@calvijn.nl

Tip: In hoofdstuk vijf De kunst van het kiezen vind je vijf verschillende werkvormen om leerlingen te ondersteunen in het maken van keuzes.
— Lees meer over het boek