Back to All Events

The Future is Now Festival


Hogeschool de Kempel (Helmond) organiseert op 5 en 6 juni 2019, in samenwerking met het Taos Institute (USA) en UngInvest AIB (Norway), het Learning Festival The Future is Now! 

De conferentie betreft een International Learning Festival waarin co-creatie van betekenisvol onderwijs centraal staat. Tijdens het festival delen, verkennen en creëren deelnemers nieuwe ideeën en praktijken die ten goede komen aan het welbevinden en welzijn van kinderen en jongeren in ons onderwijssysteem. 

De samenleving verandert in een rap tempo. Nieuwe ideeën, innovaties, bewegingen en uitdagingen verspreiden zich over de hele wereld. Nieuwe technologieën transformeren niet alleen het leerlandschap maar ook het culturele leven. Onze kinderen en jongeren leven in een wereld met een ongekende hoeveelheid informatie, meningen en waarden.

De noodzaak om stil te staan bij de wijze waarop we onderwijs verzorgen en organiseren is nog nooit zo groot geweest. Toch zien we dat onderwijsinstellingen voortbouwen op ideeën uit de vorige eeuw. Hoe kunnen we onze kinderen en jeugd voorbereiden op de toekomst, wanneer de toekomst nu is? Dit onderzoeken de bedenkers graag met de deelnemers tijdens het festival, op zoek naar een wijze waarop onderwijs kan floreren in de wereld van de 21ste eeuw.

Doelgroep

De conferentie is bedoeld voor leraren, wetenschappers, schoolleiders en bestuurders, zorgverlenende professionals, vertegenwoordigers van schoolbesturen, overheid - en studenten!

Lees de flyer over het International Learning Festival hier.

Earlier Event: April 25
Give Life to Education Congres