Back to All Events

Leergang Waarderend leidinggeven binnen het onderwijs


Waarderend leidinggeven binnen het onderwijs

De leergang ‘Waarderend leidinggeven binnen het onderwijs’ is gericht op de praktijk van schoolleiders. Tijdens vier bijeenkomsten van een dag delen we de belangrijkste ideeën over en inzichten uit de positieve psychologie, het waarderend onderzoek en talentontwikkeling. Naast het verkennen en verdiepen van de theorie, staat de vraag centraal hoe je als schoolleider zelf op een waarderende en onderzoekende manier leiding kan geven aan je team en samen onderwijskundige vraagstukken een stap verder brengt. Er is daarnaast volop ruimte om uit te wisselen met andere collega-schoolleiders over hun ervaringen.

In deze leergang werken we rondom onderstaande vragen:

  • Hoe kun je vanuit persoonlijke talenten leiding geven aan verbeteringen en vernieuwing binnen de school?

  • Hoe versterk je een cultuur van waarderend leren binnen de school?

  • Hoe voer je waarderende gesprekken met teamleiders, docenten en ouders?

We ontwerpen met elkaar aanpakken voor vraagstukken, oefenen met gespreksvoering en bieden voldoende ruimte voor reflectie op je eigen denken en handelen. We werken met een groep van maximaal tien schoolleiders, zodat er genoeg ruimte is voor eigen casuïstiek en onderlinge uitwisseling.

Positieve beweging binnen je school

Bij een waarderend leerproces richt je de aandacht op wat werkt en onderzoek je hoe je juist dat kunt versterken. Je kijkt naar behaalde successen en de aanwezige energiebronnen, kwaliteiten en ambities van mensen en waardeert zodoende dat wat er is. Daar worden leerprocessen niet alleen effectiever, maar ook leuker van. Een waarderend leerproces stelt je als schoolleider in staat om zowel de relaties met je teamleden te versterken als ook een impuls te geven aan de resultaten op school.

De begeleiding is in handen van Eefje Teeuwisse en Annechien van Buurt.