Back to All Events

Appreciative Inquiry Lerend Netwerk Positief Onderwijs


In maart 2019 start een Lerend Netwerk rond Appreciative Inquiry en Positief Onderwijs. 

Appreciative Inquiry is een inspiratiebron en methodiek voor verandering om meerdere partijen te verbinden, op een gezamenlijk doel te betrekken en naar duurzame oplossingen toe te werken.

Community of practice en leergang in één

Het netwerk bestaat uit een groep van bevlogen mensen die met positief onderwijs aan de slag willen in hun school of organisatie. Het is tegelijk een leergang waarin je je eigen vermogen om vernieuwing teweeg te brengen, versterkt, doordat je leert hoe Appreciative Inquiry werkt. De begeleiders voegen expliciet nieuwe kennis toe over veranderen volgens deze filosofie. Aan het eind van de rit heb je zowel verandering in je organisatie gerealiseerd, een stevig netwerk opgebouwd als nieuwe (verander)bekwaamheden ontwikkeld. Om dat te kunnen realiseren is er een deelnameprijs aan verbonden.

Programma

Het programma van het lerend netwerk is gespreid over een heel jaar en bestaat uit zeven dagen met de totale groep van deelnemers en vier samenkomsten van telkens een halve dag in kleinere actieleergroepen. In totaal negen leerdagen. Deelnemers doen inspiratie op vanuit binnenlandse en buitenlandse ervaringen en onderzoek. En bovenal door eigen praktijken, ideeën en innovaties te delen en te versterken met elkaar. Begeleiding geschiedt door een groep Nederlandse en Vlaamse begeleiders en dr. Ron Fry, professor aan de Case Western Reserve University, als kerndocent. Aan deelname is ook een AI certificaat van deze Universiteit verbonden. 

Meer informatie vind je op deze website.