Aan de slag in je eigen school

Een behulpzame eerste stap als je meer positief onderwijs mogelijk wilt maken in je eigen klas of school is te onderzoeken wat je belangrijk vindt: waar draait het jou en je collega’s om? Vervolgens bekijken jullie wat daarvan al lukt? Wat heb je in huis? Wat doen jullie al? En, waar wil je meer van? Door doelgericht te experimenteren met nieuwe aanpakken ontdek je wat werkt en aanslaat, en bouw je gaandeweg de praktijk uit. We noemen deze aanpak wel waarderend onderzoek (Appreciative Inquiry). Uitgangspunten die in onze ervaring behulpzaam zijn: 

Ervaar het als docententeam zelf

Onderwijs is mensenwerk, en dat geldt helemaal voor positief onderwijs. Er zijn mooie werkvormen beschikbaar, via deze site kun je er al veel vinden. Die zijn belangrijk en handig. Tegelijkertijd weten we uit ervaring dat aandacht besteden aan mindset, welbevinden, talent en andere positieve psychologie-thema’s in school, vraagt dat docenten dat vanuit hun eigen ervaring, creativiteit en drive doen. Wanneer je het zelf doorleeft is het makkelijker om het door te geven. Op veel scholen die hiermee aan de slag gaan, volgen docenten talentworkshops of doen ervaring op met oefeningen die hun eigen welbevinden ten goede komen. Een school uit Australië trok hier zelfs een heel jaar voor uit en maakte daarna de overstap naar de leerlingen. Nou hoeft het niet altijd zo lang, maar het idee om als docenten ook aan je eigen energie en welbevinden te werken is een krachtig vertrekpunt. Je kunt hiervoor de werkvormen van deze site prima gebruiken. 

Kies je eigen focus

Positief onderwijs kent interventies gericht op een breed palet aan bekwaamheden waarvan we inmiddels weten dat ze bijdragen aan het welbevinden van mensen. Het gaat van het bouwen aan positieve vriendschappen tot dankbaarheid, van het kennen van je eigen talent tot het kweken van doorzettingsvermogen en werken aan een positieve mindset. Verschillende scholen gebruiken verschillende modellen. Er zijn scholen die werken met een heel palet, bijvoorbeeld het PERMA-model van Martin Seligman. Maar er zijn er ook die zich richten op één of enkele aspecten, zoals motivatie of talentontwikkeling. Het helpt om voor je begint, goed te kijken naar waar het voor jullie om draait. Waar zou je meer van willen in je klas of school? Wat maakt dat belangrijk voor jullie? En hoe zou het eruit zien als je je doel bereikt?

Doe het samen

Bouwen aan positief onderwijs doe je samen. Als docent met je leerlingen. Als docenten met elkaar. Als docenten en teamleider. Als school en ouders. Samen kom je verder. Werken aan mindfulness in de klas levert meer op als de ouders hier ook achter staan en kinderen helpen thuis kleine oefeningen te doen (of misschien zelfs wel meedoen). Aandacht besteden aan talenten van leerlingen komt nog meer tot leven als je als docent zelf ook talentgerichte gesprekken met je eigen leidinggevende hebt. Het loont dus de moeite om te kijken wie je wanneer wilt betrekken in het onderzoek naar: hoe geven we hier vorm aan en wat zouden we nog meer kunnen doen? 


Meer inspiratie over hoe te beginnen?

Lees dan deze artikelen of voer een kickstartgesprek.